ALV 14 september 2019

Beste kringgroepleden,

Op zaterdag 14 september is de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Jullie worden daar vertegenwoordigd door 2 leden van jullie kringgroepbestuur.

De agenda voor de vergadering werd aan de besturen bezorgd op 2 september.

Er staan enkele belangrijke punten op de agenda die jullie als leden aangaan.

Bespreek de agenda en het standpunt van jullie kringgroep gerust met jullie bestuur, na de vergadering kunnen ze jullie dan feedback geven op een van de volgende trainingen.