Lid worden

Lid worden van onze vereniging kan op twee manieren:

Rechtstreeks lid worden van de vereniging.

De VVDH laat toe dat men lid wordt van de vereniging zonder lid te worden van een kringgroep.
Hierdoor ontvangt u het hele jaar door het ledenmagazine ‘De Duitse herder’, een 60 bladzijden dik magazine, met informatie enkel over de Duitse herder. U vindt in het magazine: gezondheidsartikels, wedstrijdverslagen, leden in de kijker, honden in de kijker,….
U bent verzekerd tijdens manifestaties en je kan aan alles deelnemen met je hond (uitgezonderd enkele grotere evenementen). Ideaal voor mensen die niet op een kringgroep trainen, maar wel graag gaan wandelen binnen de VVDH, of eens een wedstrijdje willen meedoen.
Met je lidkaart krijg je ook voordelen bij onze sponsors.

Lid worden kan je door op onderstaande knop te klikken en al je gegevens in te vullen. Na betaling van het lidgeld, wordt je lidkaart opgestuurd en krijg je vanaf dan het ledenmagazine. Het verschuldigde bedrag is het jaarbedrag. Afhankelijk van het kwartaal dat je instapt is dit het lidgeld tot het einde van het kalenderjaar. Word je bijvoorbeeld lid in mei dan betaal je als hoofdlid 45€ (hoofdlid is het aanspreekpunt in het gezin), wil je een inwonend persoon ook lid maken dan is dit als bijlid of jeugdlid (-21 jaar).

Er mag rechtstreeks op volgende rekeningnummer overgeschreven worden met vermelding van je naam en voornaam.:

IBAN: BE03 9731 6985 2084
BIC: ARSPBE22

Lid wordenLidgelden tot het einde van het kalenderjaar (BTW Inbegrepen):

LIDTYPE 1STE KWARTAAL 2DE KWARTAAL 3DE KWARTAAL 4DE KWARTAAL
Hoofdlid in België € 55 € 45 € 35 € 25
Hoofdlid in E.U. € 70 € 57 € 44 € 31
hoofdlid buiten E.U. € 88 € 72 € 56 € 40
Bijleden € 7 € 7 € 7 € 7
Jeugdlid (<21 jaar) Gratis
   

EU landen: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles_nl

Lid worden van een kringgroep.

 

Een kringgroep is een door ons erkende “hondenschool”. Hoewel we dit laatste woord nooit gebruiken. Een kringgroep werkt enkel met Duitse Herders en voor de aanwezige instructeurs heeft dit ras dan ook geen geheimen. Een geografisch overzicht van alle kringgroepen in Vlaanderen kan je eveneens op onze website vinden.
Aansluiting bij een kringgroep geldt eveneens als een aansluiting bij de V.V.D.H. Het toegekende lidnummer zal in dit geval beginnen met het kringgroepnummer. Het voordeel van een aansluiting bij een kringgroep is dat men kan gebruik maken van de infrastructuur van de club en kan terugvallen op de aanwezige know-how. Sommige kringgroepen vragen een supplement op het lidgeld om bij te dragen in de dagelijkse werking van de kringgroep. Deze bijdragen verschillen van kringgroep tot kringgroep. Indien u wenst toe te treden tot een kringgroep zal de kringgroepsecretaris de nodige formaliteiten invullen om het lidmaatschap te bekrachtigen. Statutair werd vastgelegd dat nieuwe leden het eerste jaar de titel “Stagelid” krijgen waardoor ze geen stemrecht hebben op de algemene ledenvergadering van de kringgroep. Ze mogen natuurlijk wel aanwezig zijn op deze vergadering.