Bestuursorgaan

Clubs

Ledenblad

Bestuursorgaan

Samenstelling bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft als taak de vereniging te besturen in overeenstemming met de statuten en het huishoudelijk reglement. Het statutaire doel is vooruitgang te boeken in voorkomen en karakter van Duitse herdershonden om alzo aan de liefhebbers van dit ras goede gebruikshonden te verschaffen.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken laat het bestuursorgaan zich bijstaan door verschillende verantwoordelijken, al of niet met een commissie die hen ondersteunt en specialisten.

Voorzitter

Chantal Sneijkers
Gsm: 0477/80.02.85
voorzitter@vvdh.be

Secretaris

Annie De Wever
Gsm: 0497/81.34.66

Penningmeester

Kristine Renneboog
Tel: 0477/46.78.17

Verantwoordelijke

Communicatie

Chantal Sneijkers (ad interim)
Gsm: 0477/80.02.85
redactie@vvdh.be

Verantwoordelijke

Africhting

Carl Onbelet
Gsm: 0499/56.79.36

Kynologie / Tentoonstellingen

Guy Verheyen
Gsm.: 0475/43.62.51

De raad van bestuur wordt bijgestaan door:

Ledensecretaris

Annie De Wever
Gsm.: 0497/81.34.66

Secretaris

africhting

Erna de Weerdt
Gsm: 0479/37.31.31
Africhting@vvdh.be

Secretaris

kynologie

Marc Van Oerle
Gsm: 0477/51.71.29
kynologie@vvdh.be

Fokkerij

Pups

puppy@vvdh.be

Aankeuringen

kynologie@vvdh.be

Jeugd

Chelsey Dimpfel
Gsm:0473/25.34.97
jeugd@vvdh.be

B.O.P.

Gert Callens
Gsm: 0495/87.38.09
gertcallens@gmail.com

Mantrailing

Leen Bresseleers

leen.bresseleers@vvdh.be

Agility

De Brant Rani
Gsm:0479/84.46.04
com.agility@vvdh.be

Economaat

Kristien Renneboog
economaat@vvdh.be

Website en Facebook

communicatie@vvdh.be