Annulatie 07/11/2020 C- wedstrijd in Molenbeersel

 
We hebben deze week overleg gehad over de wedstrijd.
Jammer genoeg gaan we C-wedstijd op 7 november bij kringgroep29 niet laten doorgaan.
Met de huidige corona-19 maatregelen zien we het niet zitten om een degelijke c- wedstrijd te organiseren.
Volgend jaar kunnen we deze hopelijk onder betere omstandigheden laten doorgaan.
 
 
Vriendelijke groet
Kris Kwaspen
Secretaris Kring groep 29 Molenbeersel