Belangrijke verandering voor het BK IGP, VVDH kamp IGP en de USS!

De overheid vraagt door de corona crisis veel inspanningen van verenigingen die een wedstrijd of evenement willen inrichten, dit in het belang van eenieders gezondheid. Door de vele regels en onzekerheden zijn we verplicht om enkele wijzigingen aan te brengen aan de organisatie die we op 22/23 augustus hadden gepland in Kaulille.

KG Rakerheide heeft in samenspraak met het VVDH hoofdbestuur beslist om af te zien van de organisatie van het BK IGP en de nationale wandeldag. In 2021 zal kringgroep Kaulille het BK organiseren, hopelijk onder betere omstandigheden. Voor de nationale wandeldag zijn we momenteel nog op zoek naar een gepaste oplossing.

Het BK IGP 2020, dat tevens ook het VVDH kampioenschap IGP en de Universal Sieger Selectie is, zal doorgaan op 20 september te kringgroep Balen. Indien we meer dan 25 deelnemers hebben, dan gaat het BK door over 2 dagen: 19 EN 20 september.

  • Aan het VVDH kampioenschap mogen IGP 1, IGP 2 en IGP 3 honden deelnemen, de voorwaarden staan op de website.
  • Aan het BK IGP mogen enkel IGP 3 honden deelnemen, onder de aangepaste voorwaarde die ook op de website staan onder reglementen.
  • De voorwaarden voor deelname aan de Universal Sieger Selectie staan ook op de website en blijven ongewijzigd.

 

OPGELET: de sluitingsdatum voor inschrijving is zondag 30 augustus 12 u ‘s middags.

Inschrijving UITSLUITEND via de website. Aan de deelnemers zal ook gevraagd worden om bij inschrijving te betalen, details krijgt u na inschrijving.
Intrainingsdatums zijn voorzien op 5 en 12 september van 8h tot 13h. Hiervoor wordt er later nog een inschrijvingsmodule voorzien. 

Alle informatie en inschrijven via deze link: https://vvdh.be/bk-igp-2020/

De keurmeesters: (nog te bepalen)

De spoorleggers: (nog te bepalen)

De pakwerkers: (nog te bepalen)

PS: de wedstrijd wordt afgewerkt volgens het standaard FCI reglement, met verplicht mondmasker voor de geleider en alle door de overheid opgelegde verplichtingen op het moment van de wedstrijd