Vanaf heden wordt Karin Op de Beeck aangesteld als Coördinator van de Communicatie.

Karin zal zich, in nauw overleg met het Hoofdbestuur, ontfermen over de interne en externe communicatie van onze vereniging. Ze wordt ook bijgestaan door het communicatieteam bestaande uit Chelsey Dimpfel, Nele Weber, Nynke Sellier, Sofie Roggen en Kelly Scholten.

Het Hoofdbestuur is zeer blij met het engagement van deze dames en wenst hen alle succes