Inschrijving aankeuring

Gelieve het aankeuringsreglement en infoformulier voor aankeuringen goed door te nemen. Deze documenten bevatten waardevolle informatie.
Documenten mogen digitaal bezorgd worden, maar de scans moeten duidelijk leesbaar zijn. Onleesbare documenten worden geweigerd.

Gelieve slechts één keer in te schrijven. Indien u kopieën wil nasturen kan dat via aankeuring@vvdh.be.
Géén aangetekende zendingen, a.u.b.!

U krijgt na het verzenden van deze digitale inschrijving een bevestigingspagina te zien. De verantwoordelijke voor de aankeuringen zal u eveneens nog een bevestiging sturen. Neem bij twijfel contact vòòr de sluitingsdatum.

De inschrijving is pas compleet nadat ALLE benodigde kopieën in het bezit zijn van de dienst Aankeuringen en dit uiterlijk 14 dagen voor de aankeuring. Hierop worden GEEN uitzonderingen gemaakt.

Aankeuringen:

01/06/2024 te Kg 38 Aalst en Dender – afgesloten

27/07/2024 te Kg 60 Het Looi – sluiting der inschrijvingen 10/07/2024 20Hr

02/11/2024 te Kg 26 Hauweycken – sluiting der inschrijvingen 16/10/2024 20Hr

 

Bij vragen contacteert u best via aankeuring@vvdh.be

Geslacht

Beharing

Kwalificatie tentoonstelling

SV DNA stempel op stamboom

Gegevensverwerking

14 + 11 =

Gelieve DUIDELIJKE scans van onderstaande documenten door te mailen naar: aankeuring@vvdh.be

(opgelet: zorg dat uw mail maximal 10MB groot is, of stuur het in meerdere keren)

Een recente fotokopie van de officiële stamboom

Bladzijde met de identificatie van de hond en bladzijde met de behaalde resultaten (KKUSH Werkboek)

Bladzijde met de identificatie van de hond en bladzijde met de behaalde resultaten (VVDH Werkboek)

Kopie van SV erkend HD-certificaat. Enkel indien niet vermeld op de originele stamboom

Kopie van SV erkend ED-certificaat. Enkel indien niet vermeld op de originele stamboom

Kopie van DNA test. Enkel indien niet vermeld op de originele stamboom

Kopie van de kwalificatiekaart van de tentoonstelling

Kopie van het vorig keurbericht (enkel bij heraankeuring of keurverbetering)

Kopie geldige lidkaart VVDH of een bewijs van geldig lidmaatschap bij een WUSV-zustervereniging: