Mededeling raad van bestuur & BK IGP

Op de algemene ledenvergadering van 29 juni jl. is de beslissing genomen om Diana Segers uit haar functie als lid van de Raad van Bestuur te ontslaan. De Raad van Bestuur gaat nu op zoek naar een nieuwe commissaris africhting. Tot dan is Chantal Sneijkers aangesteld als waarnemend commissaris africhting.

In allereerste instantie zal Chantal, samen met de commissieleden, er voor zorgen dat het Belgisch Kampioenschap Africhting op zaterdag 17 en zondag 18 augustus en de pakwerkersdag op zaterdag 7 september vlekkeloos verlopen.

Het Belgisch Kampioenschap is dit jaar een organisatie van RCBA maar omdat VVDH het merendeel van de deelnemers levert, is onze vereniging er ook nauw bij betrokken.