Deelnemen aan aankeuringen

Graag richten we ons vanuit de commissie kynologie tot alle sportvrienden die (binnenkort) met hun geliefde viervoeter willen deelnemen aan een VVDH- aankeuring.
Om alles vlot(ter) te laten verlopen willen wij graag de volgende oproep doen:

Als u wil deelnemen aan een aankeuring:

  • Neem dan altijd contact op via het volgende mailadres: aankeuring@vvdh.be
  • Doe uw eerste melding voor de deelname ruim op voorhand (zeker niet de laatste 2 dagen voor de sluitingsdatum). Dit kan van zodra u er aan denkt om deel te gaan nemen. Afmelden of verschuiven naar een latere datum is uiteraard geen enkel probleem. Ontbrekende documenten en/ of examens kunnen enkel nog rechtgezet worden, indien u zich ruim op voorhand zou aanmelden.
  • Besef dat u voor het administratieve gedeelte een behoorlijk aantal documenten ter beschikking zal moeten stellen. Dit zal in eerste instantie en bij voorkeur via digitale weg (mail) gebeuren, wat zeker niet voor iedereen vanzelfsprekend of gemakkelijk is. Bij een tijdige aanmelding kunnen we u ook hierbij maximaal ondersteunen.
  • Hou er rekening mee dat er behoorlijk wat werk (en tijd) nodig is voor de beheerders van het mailadres (= commissie kynologie) om alle informatie te ordenen, te controleren, het verwerken van de gegevens in de documenten volgens de SV- voorschriften en de tijd die nodig is voor de communicatie met alle betrokkenen (kringgroep, keurmeester, pakwerker(s), deelnemers, …).
  • De organiserende kringgroep is ook graag ruim op voorhand op de hoogte van het juiste aantal deelnemers voor de voorbereiding van de infrastructuur, catering, … en voor het bepalen van het moment van intrainen.
  • Misschien is het ook belangrijk om te weten dat alle betrokkenen die u de kans wil geven om de aankeuring te behalen VRIJWILLIGERS zijn die drukke beroepsverplichtingen hebben en er dus hun beperkte vrije tijd in moeten investeren.

Heeft u het plan om deel te nemen aan een aankeuring?

Meld u dan zo snel als mogelijk aan. Een maand of meer voor de aankeuring zal bij alle betrokken partijen zorgen voor een vlotte(re) verwerking en minder stress.

Onze volgende aankeuring zal doorgaan op:

04 juni 2022 – Aankeuring provincie Limburg – Kg.26 Hauweycken

Let op: vroegere sluitingsdatum voor aankeuringen: 14 dagen voor de aankeuring!!!

Alvast dank bij voorbaat voor uw begrip en medewerking.

Met spijt in het hart moeten wij u ook meedelen dat de sterke tandem Roland Dierendonck en Frank Verbeke niet meer beschikbaar zal kunnen zijn voor de aankeuringen, een taak die ze jarenlang met veel inzet, deskundigheid en sportiviteit op zich hebben genomen.

We beseffen nu nog meer dan voorheen dat het organiseren en afhandelen van een aankeuring een taak is met behoorlijk wat inhoud, die bijzonder veel tijd vraagt van de VVDH- vrijwilligers die er zich mee bezig houden.

DAAROM

Beste Roland en Beste Frank

Wij doen uit dankbaarheid graag onze hoed voor jullie af en maken daarbij een diepe buiging als uiting van ons respect voor jullie jarenlange, onvoorwaardelijke inzet (> 20 jaar!!!!!).

We hopen jullie uiteraard bij gelegenheid, samen met de echtgenotes, weer te mogen ontmoeten op één van onze activiteiten en we wensen jullie ondertussen het ALLERBESTE toe.

Bedankt,

Merci beaucoup,

Danke sehr,

Muchísimas gracias,

Grazie mille,

Mange tak,

Thank you very much,

 

De commissie kynologie