Dendertrofee Aalst

27/09/2020   Aanvang 08u30

27/09/2020   Début 08h30

Catalogus

 

Beste deelnemers en bezoekers , hartelijk bedankt voor jullie inschrijving.

Chèrs participants et visiteurs, grand merçi pour votre inscription.

Het heeft ons enorm veel moeite gekost om deze manifestatie te mogen organiseren.

Cet evenement nous a demandé beaucoup de travail et de sueur pour organiser cet evenement selon les normes de COVID

Wij vragen jullie allemaal om rekening te houden met de geldende regels tengevolge de corona pandemie, zodat het voor iedereen een aangename dag kan worden.

Nous vous demandons tous de vous garder  aux normes de la COVID pandemie, ainsi que chaqu’un puisse profiter d’une agréable journée

Wij zorgen voor belegde broodjes , die de ganse dag beschikbaar zullen zijn.

Toute la journée il y aura des petits pains farcis à votre disposition.

Voor de liefhebbers zal een Frietmobiel jullie voorzien van frieten met of zonder de bijhorende snacks en sauzen.

Pour les amateurs de frites, il y aura une Frietmobile avec des sauces et snacks.

Parking voor deelnemers en toeschouwers is rechtover de ingang van ons terrein.

Le parking pour les participants et visiteurs se trouve enfaçe de l’entrée de notre club.

Veel succes en een aangename dag toegewenst.

Beaucoup de succès et bonne jounèe.

 

Marc, Chantal, Kristine en alle helpers van KG38

Marc, Chantal, Kristine et tout les membres du KG38

 

Er wordt alleen toegang verleend aan diegene die op voorhand geregistreerd zijn.

 

L’accès au terrain est uniquement pour ceux qui se sont enregistrés à l’avance