Uitnodiging.

Vervolg vergadering ter bespreking van de resterende mogelijke aanpassingen aan het IGP-programma die op de FCI  door de vergadering van de FCI Gebruikshonden zullen worden behandeld ter goedkeuring in maart 2024.

Op datum van 22 november 2023 van 19 tot 22:00uur zal de Sectie 1C een open On-Line keurmeestervergadering organiseren welke ook toegankelijk is voor geïnteresseerde beoefenaars van ons programma.

Deze vergadering heeft tot doel om de voorstellen die nu nog resten en  op tafel liggen te bespreken en te evalueren. Dit zal gebeuren aan de hand van een Powerpoint presentatie welke is tot stand gekomen na de FCI GHK vergadering op 12 september in Slovenië. 
De opmerkingen en eventuele commentaren zullen voor 30 november 2023 gezonden worden aan de Voorzitter van de GHK.

De beslissing over de aanpassingen zal genomen worden op de vergadering van de GHK in de maand maart 2024.

Via de volgende link kan er ingelogd worden:

https://us06web.zoom.us/j/86851184629?pwd=o8fhqbEuNR1bHdZ9MwwCtK60acfaV1.1