De volgende ploeg (met vermelding van de aanvangsfuncties) zal ter stemming gebracht worden  voor de bestuursverkiezingen VVDH op de statutaire algemene vergadering van 23 maart 2024:

Chantal Sneijkers (kandidaat voorzitter)

Kristine Renneboog (kandidaat penningmeester)

Carl Onbelet (kandidaat verantwoordelijke africhting)

Guy Verheyen (kandidaat verantwoordelijk Kynologie)

Annie de Wever (kandidaat algemeen secretaris)