Vermits er in 2020 zeer weinig wandelingen zijn kunnen doorgaan is er beslist dat de VVDH wandelkaarten mogen behouden blijven. Deze mogen dan ook gebruikt worden voor het jaar 2021.

De VVDH wandelkaarten moeten dus niet opgestuurd worden.

De KKUSH wandelkaarten mogen opgestuurd worden naar:
Chantal Sneijkers
Koekoekstraat 2
9340 Lede

Laat ons hopen dat we in 2021 terug wat meer wandelingen mogen organiseren.