Het hoofdbestuur heeft beslist volgende wijziging in de raad van Bestuur door te voeren:

Vanaf heden neemt Carl Onbelet de functie van commissaris africhting op zich. In de komende weken zal Carl werk maken van de samenstelling van een volwaardig team dat hem bij de uitvoering van zijn taak zal bijstaan.

We beseffen dat dit een serieuze wijziging is, maar we kunnen u garanderen dat we met zijn allen er voluit voor blijven gaan: voor de VVDH, voor onze vriend de Duitse herder en vooral voor jullie, onze leden.

Chantal, Philip, Carl, Leen en Guy