Coronanesten: aanpassing

Nu de coronapandemie stilaan onder controle lijkt te komen, is het stillaan tijd om de coronanesten te laten verdwijnen.
 
De uitzonderingsmaatregel, waarbij honden die geen showresultaat hadden en een tijdelijke beoordeling kregen door De heer Dierendonck zal afgebouwd worden.
 
Dit wil zeggen dat vanaf de eerst georganiseerde VVDH tentoonstelling binnen de VVDH in 2022 alle fokdieren opnieuw moeten voldoen aan het fokreglement.