Dekmeldingen

Geboortemeldingen

Verwachte nesten

Foknormen

Reglementen

Beschikbare pups

Reglementen

Fokkersreglement VVDH (versie september 2019)

 

 • Toelichting

De laatste jaren zijn er verschillende veranderingen geweest vanuit FCI, WUSV en KMSH. De volgende jaren zal dit wellicht niet anders zijn. Deze reglementen zijn opgesteld vanuit het idee om fokkers, lid van de VVDH, zo goed mogelijk te ondersteunen in deze veranderingen. Daarom zal vanaf nu enkel nog naar het fokproduct gekeken worden en is de fokker vrij om bij elk nest te kiezen hoe ver hij/zij wil gaan om het desbetreffende statuut te behalen. De verantwoordelijkheid van de fokkerij zal liggen bij de verantwoordelijke fok aangesteld door het VVDH hoofdbestuur. Deze zal toezicht houden over het toepassen van het reglement, aanbevelingen doen aan het hoofdbestuur en de communicatie doen tussen de VVDH en alle instanties die een invloed hebben op het fokbeleid. Enkel fokkers die dit reglement onderschrijven zullen recht hebben op publicaties in ledenblad, nieuwsbrief en alle mediatools waar de VVDH gebruik van maakt.

 

 • Reglement

 

 • 1:Elke dek- en geboorteaangifte moet binnen de 14 dagen aan de verantwoordelijke fokbeleid gemeld worden via de VVDH website of via mail. De eerste dekking geldt hierbij als dekdatum. Sterfte in de nest of niet dragend zijn van de teef moet ook gemeld worden.
 • 2:

  Elke fokker wordt aangeraden een wettelijk garantiecertificaat mee te geven aan de nieuwe eigenaar als deze de pup(s) komt afhalen. Elke extra garanties die de fokker wil geven worden bij voorkeur in een apart ondertekend (door eigenaar en fokker) document gezet worden, dit om eventuele discussies te vermijden.

 • 3:

 

De verantwoordelijke fokkerij heeft het recht, na afspraak met de fokker, een bezoek te brengen aan de kennel om een nestcontrole te doen. De fokker moet hierin behulpzaam zijn.

 

 • 4:De fokker mag geen lopende straf hebben uitgesproken door VVDH, FCI, KMSH of WUSV verband.

 

 • 5:

  Er moet gefokt worden met Duitse herders die ingeschreven zijn bij een FCI erkend stamboek (WUSV erkend alle FCI stambomen).

 

 • 6:

  De fokker moet een geldige kennelnaam hebben onder de KMSH of een andere FCI instantie vanuit het buitenland.

 • 7:

  Indien de koper van een pup geen lid is van de VVDH, dan vragen we de fokker de VVDH te promoten en deze erop te wijzen dat een lidmaatschap kan bekomen worden van de rasvereniging via de website of via een aangesloten kringgroep.
 • 8: Onderverdeling foknormen:

 

 • 1: VVDH fok brons: 

 • De reu moet ingeschreven zijn in een FCI erkend stamboek en getest zijn met Belgisch DNA en moet minstens 18 maanden oud zijn
 • De teef waarmee gefokt wordt moet ingeschreven zijn in een FCI erkend stamboek en getest zijn met Belgisch DNA en moet minstens 18 maanden oud zijn
 • Beide ouderdieren moeten tenminste een HD en ED beoordeling hebben van nog toegelaten voor de fok, voor SV is dat Noch zugelassen, voor België HD C en ED 1 of een gelijkwaardig resultaat.
 • Een teef mag maximaal 2 nesten op 24 maanden voortbrengen , de geboortedatum van de pups bepalen dit
 • Een teef mag maar door 1 reu gedekt worden per dekmelding, kunstmatige inseminatie is verboden
 • Inteelt korter dan 3/3 is niet toegelaten.
 • Beide ouderdieren moeten een goed hebben gehaald onder toezicht van een FCI erkende raskeurmeester op een minimumleeftijd van 12 maanden op een rasspeciale tentoonstelling.
 • Een stamboom moet aangevraagd worden voor de pups. Alle administratieve formaliteiten in verband met het aanvragen van een stamboom van een nest moet verlopen via de KMSH.
 • Een pup mag ten vroegste op 8 weken leeftijd de nest verlaten en moet gevaccineerd en ontwormd zijn en in het bezit zijn van een chip volgens de wettelijke richtlijnen.

 

 • 2: VVDH fok zilver:

 

 • Voldoen aan alle minimumvoorwaarden vermeld onder artikel 8.1
 • Werkcertificaat: beide ouderdieren minstens 1 van de volgende certificaten bezitten: BH, BOP 1 of socialisatietest

 

 • 3: VVDH fok goud: 
 • Voldoen aan alle minimumvoorwaarden vermeld onder artikel 8.2
 • Werkcertificaat: beide ouderdieren minstens IGP 1 behaald hebben op het moment van dekking
 • Minimum leeftijd teef bedraagt 20 maanden en minimum leeftijd reu bedraagt 24 maanden

 

 • 4: VVDH fok diamant
 • Voldoen aan alle minimumvoorwaarden vermeld onder artikel 8.3
 • Beide ouderdieren moeten aangekeurd zijn volgens SV normen
 • Beide ouderdieren moeten minimaal een HD B (Fast Normal) hebben en ED 0 of ED 1 of ED Normal of Fast Normal (of een gelijkwaardig resultaat)

 

 • 9: Modaliteiten:
  • Een fokker kan bij elke nieuwe nest beslissen onder welk type fok de fokpodukten zullen vallen. Minimaal moeten wel de regels onder artikel 8.1 gerespecteerd worden.
  • Bij de rasvereniging VVDH moet er een stamboomcertificaat worden opgevraagd per geboren pup die de VVDH zal bezorgen aan de nieuwe eigenaar van de pup.
  • De fokker bezorgt de verantwoordelijke fokbeleid de naam, het adres en het mailadres van de pupkoper zodat het persoonlijke stamboomcertificaat kan aangemaakt worden.

©2009 - 2023: VVDH.BE | Privacy | Realisatie: KMOwebdiensten.be