Algemeen

Start to jump

Wat is Agility?

Toelatingsproef

Agility aanleren

Toestellen

Reglementen

Sponsorvoorwaarden

Toelatingsproef Agility

In België dient men eerst de TAP (Toelatingsproef Agility) te behalen voor je kan deelnemen aan wedstrijden. De hond moet minimum 15 maanden zijn. Dit is een parkoers dat staat in een grote 8-vorm met in het midden de tafel. In dit parkoers staan alle toestellen. Hier mag je maximum 15.99 strafpunten hebben. Verschillende graden.

Graad 1 De hond moet minimum 15 maanden zijn en moet zijn TAP hebben behaald.

Graad 2 Honden die minimum 18 maanden zijn en tenminste 6 X “uitmuntend” hebben behaald in graad 1 (Waarvan max. 3 bij de jumping) mogen vrijwillig over gaan naar graad 2. Als zij 15 X “uitmuntend” hebben gelopen, is het verplicht om naar graad 2 over te gaan.

Graad 3 Je moet minimum 8X foutloos hebben gelopen. Maar per 30 ingeschreven honden, mag er maar 1 over gaan. Vb. Als er 30 deelnemers zijn en er hebben 3 mensen foutloos gelopen, telt enkel de persoon die eerste staat in de rangschikking.  

©2009 - 2023: VVDH.BE | Privacy | Realisatie: KMOwebdiensten.be