Algemeen

Technisch personeel

Beker Snels

Programma’s

Reglementen

Sponsorvoorwaarden

Reglementen

Voorwaarden VVDH africhtingsinsignes vanaf 1 januari 2019

Art. 1 VVDH africhters worden beloond met een africhtinginsigne toegekend volgens het puntensysteem vermeld in artikel 3.

 • VVDH lid zijn en aangesloten aan een kringgroep.
 • De behaalde punten voor de africhtingsinsigne staat op naam van de geleider die de hond(en) voorbrengt.
 • Bij onderbreking van het lidmaatschap meer dan een jaar verliest men de verdiende punten. Bij heraansluiting beginnen deze leden terug vanaf 0.

Art. 2 Komen in aanmerking voor VVDH africhtingsinsignes .

 • Enkel volledige IGP examens en interne wedstrijden binnen de VVDH.
 • Voor deelname aan Provinciaal Kampioenschappen, VVDH kampioenschap, Belgisch Kampioenschap, WUSV Kampioenschap en Interland worden extra punten toegekend.

Art. 3 De punten worden toegekend na deelname met een minimum goed als resultaat.

 • De punten worden berekend aan de hand van de behaalde kwalificatie.
 • De te behalen africhtingsinsignes zijn brons, zilver, goud, briljant en africhtingsjuweel.

 

Bronzen insigne vanaf 20 punten

Zilveren insigne vanaf 35 punten

Gouden insigne vanaf 50 punten

Briljanten insigne vanaf 150 punten

Africhtingsjuweel -> 150 punten

 

 • De punten die behaald kunnen worden per wedstrijd.

 

Kwalificatie            Goed          Zeer goed            Uitmuntend

IGP 1                       2                  3                         4

IGP 2                       3                  4                         5

IGP 3                       5                  6                         7

SpH                         5                  6                         7

Extra punten                          Zeer goed             Uitmuntend

PK                                             + 2                       + 5

VVDH                                        + 5                        + 10

BK                                             + 5                       + 10

Interland                                    + 5                       + 10

WUSV                                        + 10                      + 15

 

Art. 4 Dit reglement gaat in op 5 januari 2019 en vervangt alle voorgaande.

Beker Snels vanaf 1 januari 2019

Art. 1 De “Beker Snels” is een bijzondere prijs die jaarlijks wordt toegekend aan de geleider die van 1 januari tot 31 december de meeste punten heeft verworven.

 

 • Om punten te verwerven dient de geleider van de hond VVDH lid te zijn bij aanvang van de wedstrijd.
 • Eén geleider kan met meerdere honden spelen, voor elke hond kunnen punten verdiend worden. Deze punten worden samengeteld.

 

Art. 2 Alle en enkel VVDH wedstrijden komen in aanmerking voor de beker Snels

 

 • Enkel honden in IGP III kunnen punten verdienen.
 • De hond dient te slagen in elke afdeling waarvoor hij is ingeschreven.
 • Met deelcertificaten in klasse III, speurhond I en Speurhond II kunnen ook punten verdiend worden

 

Art. 3 Wedstrijden die in samenwerking met andere verenigingen georganiseerd worden of die niet voor alle VVDH leden opengesteld zijn komen niet in aanmerking voor de Beker Snels. Voor volgende wedstrijden kunnen geen punten verdiend worden:  BK, USS, WUSV US, WUSV Kampioenschap, Interland of  andere buitenlandse manifestaties.

 

Art. 4 Bij vermoeden van fraude en/of schending van de reglementen wordt dit onderzocht door het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur behoudt zich het recht de behaalde punten te ontnemen

 

Art. 5 De punten worden als volgt toegekend

.

Kwalificatie

Voldoende

Goed

Zeer goed

Uitmuntend

1 deelcertificaat

1

2

3

4

2 deelcertificaten

2

3

4

5

3 deelcertificaten 

4

5

6

7

Speurhond 1 en 2

4

5

6

7

 

Art. 6 Dit reglement gaat in op 5 januari 2019 en vervangt alle voorgaande.

 

 

Reglementen pakwerkers 2018 - 2021

Art. 1 Een VVDH pakwerker moet lid zijn van de VVDH en moet in het bezit zijn van het brevet VVDH pakwerker alsook van de KKUSH.

Art. 2 Kwalificatie B en C pakwerkers worden niet meer gehanteerd. Pakwerkers die op een examen slagen krijgen gewoon het certificaat VVDH/KUSH pakwerker. All Rounder kan enkel behaald worden op een VVDH pakwerkers dag of op een pakwerkersdag in Vlaanderen gezamenlijk ingericht met sectie 1C.   

Art. 3 Opleiding pakwerkers kunnen aan VVDH pakwerkers die deelnemen aan examen en/of proeven tips geven om zichzelf bij te sturen.       

Art. 4 1 maal per jaar een pakwerkers dag samen met de sectie 1C van de KKUSH.

 • de proeven worden afgenomen door een keurmeester sectie 1C en een VVDH keurmeester bijgestaan door een VVDH opleiding pakwerker.
 • de deelnemers moeten in het bezit zijn van een pakwerkers boekje zowel in de KKUSH als in de VVDH.
 • de dag zelf moeten de pakwerkers boekjes aanwezig zijn.
 • de pakwerkers zorgen zelf voor 2 honden om hun vaardigheden te tonen.

Art. 5 1 maal per jaar een pakwerkers dag in de VVDH, voor het behalen van de kwalificatie All Rounder.

 • de proeven worden afgenomen door een VVDH keurmeester bijgestaan door VVDH opleiding pakwerkers.
 • de deelnemers moeten in het bezit zijn van een pakwerkers boekje (zowel) voor de VVDH (als de KKUSH)
 • de dag zelf moeten de pakwerkers boekjes aanwezig zijn.
 • de pakwerkers zorgen zelf voor 2 honden om hun vaardigheden te tonen.
 • de pakwerkersdag in de RCBA komt niet in aanmerking, bij dubbel boekingen van de VVDH pakwerkers die moeten aantreden op grote evenementen kan de CA een uitzondering toestaan.

Art. 6 De locatie van de VVDH pakwerkers dag wordt aangeduid door  de CA  

Art. 7 Op grote manifestaties VVDH weekend – Belgisch Kampioenschap en Interland kunnen enkel All Rounders optreden. 

Art. 8 Op Provinciaal kampioenschappen is het niet vereist om All Rounders te laten aantreden. Inrichtende kringgroepen mogen op eigen initiatief VVDH pakwerkers aanduiden. De commissie africhting moet wel op de hoogte gebracht worden van de beslissing.

Art. 9 De opleiding pakwerkers stellen de pakwerkers voor om aan te treden op het VVDH  Kampioenschap, het Belgisch Kampioenschap en de Interland zullen aantreden. De commissie africhting neemt de eindbeslissing.

Art. 10 Op grote manifestaties zoals het VVDH kampioenschap/Selectie Universal Sieger, het Belgisch Kampioenschap en de Interland kunnen enkel VVDH All Rounders aantreden.

Art. 11 Het examen pakwerker ingericht met de sectie 1C van de KKUSH, het ene jaar vindt deze plaats op een VVDH kringgroep en het andere jaar op een KKUSH vereniging.

 • het theoretisch en het praktisch examen wordt afgenomen door een keurmeester sectie 1C door een VVDH keurmeester.
 • de Ca duid een VVDH keurmeester aan om de sectie 1C bij te staan bij het afnemen van het praktisch examen.
 • enkel VVDH leden kunnen hun VVDH pakwerkers brevet behalen.
 • de cursus van de KKUSH wordt gegeven door sectie 1C
 • de bijkomende theorie van de VVDH wordt gegeven door de Commissie africhting aangeduide persoon.
 • de CA duidt na overleg met de opleidingspakwerkers de kringgroep aan waar de pakwerkersdag zal doorgaan.

Art. 12 Vereisten om op te treden als pakwerker

 • kennis hebben van het IGP programma.
 • in fysieke gezondheid verkeren.
 • dragen van volledige beschermkledij op wedstrijden
 • in het bezit zijn van VVDH/KKUSH pakwerkers boekje

 

Art. 13 VVDH pakwerkers die willen blijven aantreden op gewone wedstrijden moeten ieder jaar hun pakwerkers boekje laten aftekenen door een VVDH keurmeester op de pakwerkersdag. Pakwerkers die niet aanwezig kunnen zijn omwille van andere verplichtingen of omwille van afstand  kunnen hun pakwerkers boekje met derden meegeven.

Reglement wezentest

Reglement Wezentest VVDH

 

 1. De Wezentest binnen de V.V.D.H. moet, voor zover mogelijk en gewenst, op basis van het “Wesensbeurteilung” reglement van S.V.-Duitsland uitgevoerd worden. De Wezentest heeft tot doel, door het selecteren van de fokdieren, het algemeen natuurlijk gedrag van de Duitse herdershond te verbeteren. Tegenwoordig zijn honden met een stabiel gedrag zonder overmatige agressiviteit vereist. De honden moeten in staat zijn om adequaat te voldoen aan de constant veranderende eisen van de maatschappij.
 1. Administratie:

De organisatie en uitvoering van de wezentest valt onder de bevoegdheid van de verantwoordelijke van de afdeling wezentest van de V.V.D.H. De beoordelingen worden aan S.V. overgemaakt voor het opmaken van de officiële documenten via de Wesensbeurteilung software en voor publicatie in SV-docs.

Aantal deelnemers:
Het minimum aantal deelnemers is 4 honden met 4 verschillende hondengeleiders. Het maximum aantal per dag bedraagt 12 honden per keurmeester. 1 hondengeleider mag maximum 2 honden per Wezentest voorbrengen. (dwz als men 2 dagen Wezentest doet, dat deze limiet geldt voor beide dagen te samen)

Het seizoen loopt van 01 januari tot 31 december.

Wezentest in de VVDH:

De eigenaar moet lid zijn van de VVDH of een WUSV-vereniging. Wanneer de hond op naam staat van meerdere eigenaars, moeten allen lid zijn van de V.V.D.H of een erkende WUSV-vereniging . Op naam van Mr. en Mevr. houdt in dat beiden ook lid moeten zijn.

Inschrijvingen dienen te gebeuren via de site van de VVDH. Inschrijving verplicht tot betaling.

Verantwoordelijkheid: Iedere eigenaar van een hond is verantwoordelijk voor de schade aangericht door zijn hond. De V.V.D.H. zal onder geen beding de schade vergoeden. De medewerkers van de V.V.D.H. kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of de beschadiging van documenten tijdens de beoordelingen of de verzendingen.

Belangrijke documenten worden bij voorkeur aangetekend verzonden.

 1. Voorwaarden voor deelname aan een Wezentest:

De honden kunnen deelnemen vanaf de leeftijd vanaf 9 maanden en bij voorkeur voor 12 maanden. (vb. geboortedag: 01.01.2021, wezenbeoordeling tussen 01.10.2021 en 01.02.2021). Jongere honden mogen absoluut niet deelnemen. De tatoeage of de chip van de hond moet leesbaar zijn en overeenstemmen met de gegevens op de officiële stamboom.

Zieke honden mogen niet voorgebracht worden. Loopse teven worden gemeld aan de keurmeester, die dan de deelname regelt.

De gedekte teven mogen niet deelnemen vanaf de dag van dekking tot 12 weken na de geboorte van het nest. Indien de teef leeg is, kan er een verklaring voorgelegd worden ondertekend door de dierenarts.

 1. Praktische uitvoering:

De kringgroep, die haar terrein en accommodaties ter beschikking stelt, organiseert en beheert de aankoop en verkoop van de consumpties en maaltijden.

De kringgroep moet het volgende ter beschikking stellen:

 • 6 tafels en oploopplank
 • een motor (kettingzaag zonder ketting)
 • gladde vloer op pallet met wankelbalk eronder
 • chiplezer
 • minstens 8 helpers voor op het plein de “muur” te vormen,
 • meetlat en plank voor op te meten
 • tafel voor secretariaat en om te kunnen schrijven
 • pistolen
 • ketting en metalen plaat, ophangsysteem om de ketting van 4 meter te laten vallen
 • lange lijn voor het afliggen, minstens 1.5 meter
 • metalen drinkpot voor in de kantine
 • kistje om balletje onder te verstoppen.
 • kantine met gladde vloer

De organiserende kringgroep dient, minimum 1 maand op voorhand, zeker alvorens de aanvang van de intrainingen, foto’s van de te beschikbaar gestelde materialen te bezorgen aan de verantwoordelijke van de afdeling wezentest ter evaluatie van correctheid.

De organiserende kringgroep voorziet een minimum van 2 intrainingsdagen voor de wezentest

 1. Kosten:

 De kringgroep betaalt de onkosten van de keurmeester. De kosten voor maaltijden en drank voor de keurmeester en medewerkers zijn ten laste van de kringgroep. De verantwoordelijke meldt vooraf het aantal maaltijden aan de kringgroep.

 1. Plichten van de verantwoordelijke voor de wezentest:

 Voorbereiden van de documenten en opstellen van een deelnemerslijst.

Controle van alle documenten, fotokopieën en stambomen en doorsturen naar S.V.

Tijdig inlichten van de keurmeester over het aantal inschrijvingen, de plaats en startuur.

Vaststelling van het VVDH lidmaatschap.

 1. Inschrijvingen:

Inschrijven voor de Wezentest kan via de website.

De inschrijving is pas volledig als het volledig ingevulde deelnemingsformulier, formulier aanvraag toestemming oudere hond (indien van toepassing), evenals de benodigde kopieën van stamboom, ontvangen zijn.

De inschrijving voor een Wezentest moet volledig zijn uiterlijk 14 dagen vòòr de Wezentest. Over de inschrijvingsdatum is geen discussie mogelijk: te laat inschrijven betekent NIET deelnemen.

Kopieën versturen via e-mail mag, maar alle kopieën moeten duidelijk leesbaar zijn.

Aanwezigheid van de ingeschreven honden is altijd vereist om 8.30 u.

7.1. Bij het inschrijfformulier moeten volgende fotokopieën gevoegd worden:
-een recente fotokopie van de officiële stamboom;
-lidkaart VVDH of een bewijs van geldig lidmaatschap bij een WUSV-zustervereniging.

7.2. Documenten en certificaten mee te brengen op de dag van de Wezentest:
– originele stamboom.
– de lidkaart(en) of bewijs geldig lidmaatschap WUSV-zustervereniging van de eigenaar(s) van de honden.
– De lidkaart(en) van de eigenaar(s) van de honden. Wanneer de hond op naam staat van meerdere eigenaars, moeten allen lid zijn van de V.V.D.H. of een W.U.SV-erkende zustervereniging. Op naam van Mr. en Mevr. houdt in dat beiden ook lid moeten zijn.
– Indien de hond wordt gekeurd zonder de aanwezigheid van de eigenaar, dus door derden, moet een volmacht aan derden voorgelegd worden, ondertekend door de eigenaar(s) en de volmacht-drager. 

 1. De wezentest:

Bij een wezentest wordt het gedrag en de flexibiliteit van de hond vastgelegd door hem met verschillende stimuli te confronteren, die een bepaald gedrag kunnen veroorzaken of uitlokken. Het gedrag tijdens de hele beoordeling kan worden gebruikt om de aard van de hond af te leiden, met als doel objectief te controleren of de hond geschikt is om met mensen in de huidige omgeving te leven.

De geteste hond mag niet onder druk worden gezet. Commando’s moeten worden beperkt tot het absoluut noodzakelijke. Om deze reden zijn prestatietesten (BH, IGP, enz.), waar voornamelijk aangeleerd en geconditioneerd gedrag wordt getest, geen vervanging voor een wezentest.

De wezentest vindt plaats in de volgende categorieën:

Onbevangenheidscontrole

Chiplezen, controle tanden, testikelcontrole bij reuen, meten op een vlakke vloer

Onafhankelijkheid 
De hond moet zich door zijn geleider en door vreemde personen op verschillende lichaamsdelen laten aanraken.

Sociaal
gedrag interactie met mensen, individuen en groepen.

Geluid
Gevoeligheid voor geluid. Hier wordt de hond blootgesteld aan verschillende akoestische prikkels, zoals rammelende ketting, motorgeluid en schot.

Beweging
Vertrouwen van de hond tijdens beweging. Hoogtegevoeligheid (bijv. bewegen over tafels) en beoordeling op gladde vloeren.

Spel- en prooidrift / gedrag onder stress
De beoordeling wordt gemaakt wanneer de hond speelt met de eigenaar (eigen speelgoed) en speelt met een vreemde persoon.
Daarnaast wordt de intensiteit beoordeeld voor het vinden van verstopte prooien (bereidheid om te vinden) en de bereidheid om te spelen onder verhoogde eisen (wankele tafel). Alleen een hond die comfortabel is in zijn omgeving en de situatie aankan, kan spelen.

Basisgedrag
bij alleen blijven en wanneer de hond een vreemde persoon tegen komt. 

©2009 - 2023: VVDH.BE | Privacy | Realisatie: KMOwebdiensten.be