Commissie

Reglementen

Programma’s

Sponsorvoorwaarden

Sponsoring deelname B.S.Z.S.

V.V.D.H. leden die deelnemen aan de Bundessieger Zuchtschau in Duitsland kunnen rekenen op sponsoring van onze vereniging.  Het spreekt vanzelf dat hiervoor aan enkele voorwaarden moet voldaan worden.  Wij sommen deze voorwaarden hieronder even voor de geïnteresseerden op:

 • Minimaal één jaar lid zijn van de V.V.D.H.
 • De Belgische nationaliteit hebben en woonachtig zijn in Vlaanderen.
 • Een aanvraag indienen bij de Commissie Kynologie en dit ten laatste drie maanden na de Bundessieger Zuchtschau
 • Maximaal één sponsoring per persoon.
 • Als eigenaar wordt beschouwd, diegene op wiens naam de stamboom staat ten tijde van de Bundessieger Zuchtschau. Dit moet gestaafd worden door een kopie van de stamboom, genomen ten tijde van de Bundessieger Zuchtschau.
 • De sponsoring wordt toegekend per hond, onafhankelijk van het aantal eigenaars.  Dus het volstaat dat één eigenaar aan deze sponsorvoorwaarden voldoet.
 • De hond mag maximaal 2 eigenaars hebben.
 • Voor niet-Belgen, woonachtig in Vlaanderen, moet de betreffende hond minimaal een jaar op naam van de eigenaar staan.
 • De eigenaar dient met de betreffende hond deelgenomen te hebben aan minimaal één tentoonstelling, georganiseerd binnen de V.V.D.H., in de periode sinds de BSZS van het voorgaande jaar.
 • De vijf beste resultaten worden gesponsord.  De hond moet minimaal in de eerste helft van het aantal deelnemers in zijn/haar klasse geëindigd zijn.  Hierbij dient men te letten op de hebaalde plaats ten opzichte van het aantal effectief deelgenomen honden.  Het eenvoudigst is de plaats te herleiden naar een puntensysteem ten opzichte van bijvoorbeeld 1000.
  Bijvoorbeeld:
  – Een dertigste plaats ten opzichte van 100 deelnemers is 300 punten op 1000
  – Een veertigste plaats ten opzichte van 200 deelnemers is 200 punten op 1000
 • Voor de gebruikshondenklasse mag het puntenaantal met 1/3 verlaagd worden daar dit het paradepaardje is van de Bundessieger Zuchtschau en er eveneens een moedproef dient doorstaan te worden.  Dus een 60ste plaats op 200 deelnemers is 300 punten op 1000, maar met de 1/3 vermindering geeft dit een score van 200 punten op 1000.
 • Honden uit V.V.D.H. fok krijgen nog een supplementaire verlaging van 50 punten.
 • De Commissie Kynologie kan beslissen op de sponsoring niet toe te kennen indien er onregelmatigheden of acties gebeuren die als doel hebben de sponsoring onrechtmatig te verkrijgen of de regelgeving te omzeilen.

Wat wordt er gesponsord:
– Inschrijvingsgeld en hotelkosten aan vier nachten  (max 90 Euro/nacht) per Bundessieger Zuchtschau waaraan deelgenomen wordt.

Laatste aanpassing: 6 maart 2019

©2009 - 2023: VVDH.BE | Privacy | Realisatie: KMOwebdiensten.be