Algemeen

Start to jump

Wat is Agility?

Toelatingsproef

Agility aanleren

Toestellen

Reglementen

Sponsorvoorwaarden

Agilitytoestellen

Bij agility wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van verschillende toestellen. Al deze toestellen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen qua afwerking en afmetingen. Hieronder geven we een overzicht van de meest gebruikte toestellen.

 1. De horde (hoogtesprong)
 2. De slalom (weave)
 3. De tunnel
 4. De slurf
 5. De band
 6. De vertesprong
 7. De dakschutting (kapel)
 8. De hondenloop (brug)
 9. De wip
 10. De muur
 11. De tafel

 

1. De Horde (hoogtesprong)

De hoogtesprong of horde bestaat uit twee staanders waaraan steuntjes bevestigd zijn. Op deze steuntjes komen op de gewenste hoogte afwerpbare leggers te rusten. Eventueel staan er aan de zijkanten de zogenaamde vleugels. De lat ligt op wedstrijd voor de DH op 55 à 65 cm. De breedte is minimaal 1,20 meter en maximaal 1,50 meter. De hond moet vrij, m.a.w. zonder de bovenste legger aan te raken, over de hindernis springen.

 

 

2. De slalom (wave)

Deze kan 8, 10 of 12 paaltjes bevatten. Op wedstrijd kom je bijna enkel 12 paaltjes tegen. De paaltjes staan 60cm van elkaar op een rechte lijn. Het eerste paaltje moet steeds aan de linkerzijde van de hond zijn en dan gaat hij er zigzag door. Er mogen geen paaltjes overgeslagen worden. Gaat de hond niet in de eerste opening maar de 2e, dan is dit een weigering. Hij moet terug het toestel nemen. Slaat de hond ergens in de wave een paaltje over, moet hij dit herstellen of opnieuw beginnen.

 

3. De Tunnel

De lengte van de tunnel ligt tussen 3,00 meter en 6,00 meter. De diameter van de tunnel is minimaal 60 cm. Verder kun je de tunnel als een harmonica in elkaar schuiven en kun je hem in diverse bochten leggen. De hond moet langs de goeie kant de tunnel inlopen (slechts 1 geldige richting), en moet zo snel mogelijk door de tunnel naar de andere kant lopen.

 

 

4. De slurf

De slurf heeft een poortvormige opening en begint als de tunnel. De doorsnede van deze poort ligt tussen 60cm en 65cm. De lengte van de poort is 90cm. Achter de poort zit een zeil of een doek en de lengte hiervan ligt tussen 2,50 meter en 3,50 meter. Het uiteinde van het doek of zeil heeft een breedte tussen 95cm en 1,11 meter. De hond moet zo snel mogelijk door de slurf naar de andere kant lopen. Er is slechts 1 mogelijke ingang.

5. De band

Het midden van de band moet op 80 cm hoogte zijn. De diameter van de band is tussen 45 en 60cm. De hond moet door de band springen.

 

 

 

6. De vertesprong

Wordt samengesteld uit licht hellende, achter elkaar opgestelde elementen. Bij de DH zijn dit er 4 à 5 zodat een lengte van 1,2 à 1,5 meter wordt verkregen. De breedte van de sprong mag oplopend zijn van 1 meter tot 1,35 meter. Tevens worden de 4 hoeken van de sprong gemarkeerd met een paaltje. De hond moet hier recht over springen zonder de elementen aan te raken.

 

 

7. De dakschutting (kapel)

Aan de dakschutting zijn een opgaand en een afgaand raakvlak. De hond moet over de kapel heen klimmen, waarbij hij zowel bij de oploop als de afloop met tenminste één poot het raakvlak moet aanraken. De hoogte is 1,7 meter. De lengte van de loopplank ligt tussen 2,65 meter en 2,75 meter, de breedte aan de onderzijde ligt tussen 1,00 meter en 1,30 meter en bovenaan tussen 0,90 meter en 1,30 meter. Tenslotte is de lengte van het raakvlak 1,06 meter.

 

8. De hondenloop (brug)

De breedte van de loopplank is 0,30 meter. De hoogte van de vlakke loopplank ligt tussen 1,20 meter en 1,35 meter. Het toestel bestaat uit drie loopplanken met een lengte die ligt tussen 3,60 meter en 4,20 meter per plank. Hier zijn ook weer raakvlakken voorzien. De lengte van het raakvlak is 0,90 meter. De hond moet zelfstandig over de brug heen lopen, waarbij hij zowel bij de oploop als de afloop met tenminste één poot het raakvlak moet aanraken.

 

9. De wip

De breedte van de loopplank is 0,30 meter. De lengte van de loopplank ligt tussen 3,65 meter en 4,25 meter. De hoogte van het kantelpunt van de wip ligt tussen 0,60 meter en 0,70 meter. Hier zijn ook weer raakvlakken voorzien. De lengte van het raakvlak is 0,90 meter. De wip moet zelfstandig door de hond genomen worden. De hond zoekt zelf het kantelpunt. Tevens mag de hond pas de wip verlaten als deze de grond raakt. De hond moet zelfstandig over de wip heen lopen, waarbij hij zowel bij de oploop als de afloop met tenminste één poot het raakvlak moet aanraken.

10. De muur

Deze heeft een hoogte van 55 à 65 cm. De breedte is minimaal 1,20m. De dikte is maximaal 20cm. Aan de bovenkant bevinden zich blokjes welke kunnen afgesprongen worden. De hond moet vrij over de muur springen. Het verschil van een gewone hoogtesprong en de muur is dat de hond niet kan zien wat er zich achter de muur bevindt.

 

 

11. De tafel

Het blad van de tafel is vierkant en de afmeting ligt tussen 0,90 x 0,90 meter en 1,20 x 1,20 meter. De hoogte van de tafel is 0,60 meter. De hond moet op de tafel springen en daar voor 5 seconden halt houden. Daarna wordt het parcours vervolgd, maar de hond moet van een andere kant afspringen dan waar hij op de tafel sprong. De hond springt op de tafel vanaf de voorkant of de zijkanten, maar niet vanaf de achterkant.

©2009 - 2023: VVDH.BE | Privacy | Realisatie: KMOwebdiensten.be