Commissie

Reglementen

Programma’s

Sponsorvoorwaarden

Programma’s

Clubmatch

Jaarlijks worden door de rasverenigingen meerdere grote clubmatchen ingericht, waarvan de belangrijkste, de “Sieger”-Tentoonstelling, een grote internationale uitstraling kent.

Tijdens de tentoonstelling bepaalt een raskeurmeester in welke mate de hond voldoet aan de rasstandaard. Deze vaststellingen worden vastgelegd in volgende kwalificaties: uitmuntend, zeer goed, goed, matig, voldoende, onvoldoende. Enkel de honden met de kwalificaties ‘uitmuntend’ , ‘zeer goed’ en ‘goed’ mogen voor de fok gebruikt worden. De clubmatch is bijgevolg een belangrijk element in de fokkerij en in W.U.S.V.-verband worden de clubmatchen dan ook als een fokevenement beschouwd (Zuchtschau).

Op de tentoonstellingen worden de honden ingedeeld in leeftijdsklassen.
De verschillende klassen, in W.U.S.V.-verband, zijn als volgt:

  • 6 tot 12 maand: de puppyklassen
  • 12 tot 18 maand: de jeugdklas
  • 18 tot 24 maand: de tussenklasse
  • Ouder dan 24 maand: de gebruikshondenklas voor honden met een werkcertificaat.

Duitse Herders, ouder dan 24 maanden, moeten een werkcertificaat hebben om nog te kunnen deelnemen aan een clubmatch. Dit onderstreept duidelijk het belang dat de rasvereniging hecht aan het in stand houden van de werkeigenschappen.
De voorbereiding voor de tentoonstelling vraagt een regelmatige training.
Enerzijds is er de fysieke training en anderzijds de ringtraining. Door de fysieke training verhoogt het uithoudingsvermogen van de hond en verstevigen zich de spieren en gewrichtsbanden, waardoor het lichaam in totaliteit vaster wordt. Bij de ringtraining, die op het kringgroepterrein gebeurt, leren hond en de geleider om zich in de loopring optimaal te bewegen, zowel in pas als in draf. Heel belangrijk is ook het gewennen aan contacten met vreemde personen. Tijdens het meten, wegen, tandcontrole, teelbalcontrole, schotproef, enz, moeten de honden zich vrij en onbevangen gedragen. Voor de ringtraining kunt u terecht bij de meeste kringgroepen.

Beoordelingsdag

De beoordelingsdagen, ook “jonge hondendagen” genoemd, worden ingericht om de eigenaars een inzicht te geven in de overeenstemming van hun Duitse Herder met de rasstandaard. In een gemoedelijke, ontspannen sfeer beoordeelt een raskeurmeester de voorgestelde honden.

Iedere liefhebber kan hier zijn Duitse Herdershond ter beoordeling voorbrengen. Er zijn geen voorafgaande verplichtingen en de eigenaar hoeft geen lid te zijn van de rasvereniging. Zowel bouw als karakter worden op een B.O.-dag uitvoerig beschreven, met vermelding van alle goede en minder goede kwaliteiten. Voor iedere hond wordt een schriftelijk verslag afgeleverd. De beoordelingsdag kadert in de promotie van de Duitse Herdershond en ook de rasvereniging.

Aankeuring op fokwaarde

De aankeuringen binnen de V.V.D.H. worden, voor zover mogelijk, op basis van het keurreglement (Körordnung) van de S.V.-Duitsland uitgevoerd. De SV-Körordnung vormt een onderdeel van de WUSV-statuten (WUSV=Weltunion Deutsche Schäferhunde) en verplicht voor alle WUSV-leden. De aankeuring heeft tot doel, door het selecteren van de fokdieren, het algemeen rasbeeld, zowel in anatomische opbouw als in karakteriele aanleg en gebruikswaarde, van de Duitse Herdershond te verbeteren..
Basisvoorwaarden voor deelname aan een aankeuring:

  1. Minstens een africhtingcertificaat IPO-1 /I.G.P. 1
  2. Minstens de kwalificatie “GOED” behaald hebben op een clubmatch met een raskeurmeester.
  3. Slagen in een uithoudingsvermogentest (UV), dit is een test van 20 km aan de fiets.
  4. Heupdysplasie (HD): bewijs van een gunstig onderzoek
  5. Elleboogdysplasie (ED): bewijs van een gunstig onderzoek
  6. DNA-test voor ouderschaponderzoek.

Op de dag van de keuring ondergaat de hond nog verschillende controles en testen, o.a. TSB-proef (pakwerk), schotproef, onbevangenheidtest, en wordt dan bij een positieve, eerste keuring tot de fok toegelaten voor de duur van 2 jaar. Na verloop van deze periode moet de hond opnieuw voorgebracht worden en wordt dan gekeurd voor levensduur. 

De volledige details en eisen  kan u vinden onder reglementen kynologie.

Fokselectie KMSH

1) De fokselectiekeuring KMSH is toegankelijk voor alle Duitse Herdershonden met een FCI-stamboom, geregistreerd bij de Koninklijke Maatschappij St-Hubertus – KMSH.

2) Voorwaarden voor deelname:
– op datum van de keuring minstens 20 maanden oud zijn;
– een Belgisch officieel bewijs van goede heupen HD-A/B/C of de Duitse SV-beoordeling (normal – fastnormal – noch zugelassen) uitgesproken voor 01.04.2017. Dit laatste geldt niet voor importhonden die op het ogenblik van de HD-beoordeling in buitenlandse eigendom stonden.
– een Belgisch officieel bewijs van goede ellebogen ED-0 of ED-1 of Duitse SV-beoordeling (normal – fastnormal – noch zugelassen) uitgesproken voor 01.04.2017. Dit laatste geldt niet voor importhonden die op het ogenblik van de ED-beoordeling in buitenlandse eigendom stonden.
– een leesbare tatoeage of chip dragen;
– er is geen voorafgaand africhtingcertificaat nodig.
– voor de leden VVDH is een geel VVDH-werkboekje noodzakelijk.

3) De keuringen worden uitgevoerd door 2 schoonheidskeurmeesters en 1 africhtingkeurmeesters. Het programma bestaat uit een loopkeuring, een standkeuring en een TSB-test.

4) De TSB-test bestaat uit een overval aan het verstek en een moedproef. De hond moet niet los volgen.

5) De selectiestempel van de K.M.S.H. wordt vermeld op de bijlage van de officiële stamboom en op de stambomen van de nakomelingen.

Wezentest

De wezentest heeft tot doel, door het selecteren van de fokdieren, het algemeen natuurlijk gedrag van de Duitse herdershond te verbeteren.

Tegenwoordig zijn honden met een stabiel gedrag zonder overmatige agressiviteit vereist. De honden moeten in staat zijn om adequaat te voldoen aan de constant veranderende eisen van de maatschappij.

Bij een wezentest wordt het gedrag en de flexibiliteit van de hond vastgelegd door hem met verschillende stimuli te confronteren, die een bepaald gedrag kunnen veroorzaken of uitlokken. Het gedrag tijdens de hele beoordeling kan worden gebruikt om de aard van de hond af te leiden, met als doel objectief te controleren of de hond geschikt is om met mensen in de huidige omgeving te leven.

De geteste hond mag niet onder druk worden gezet. Commando’s moeten worden beperkt tot het absoluut noodzakelijke. Om deze reden zijn prestatietesten (BH, IGP, enz.), waar voornamelijk aangeleerd en geconditioneerd gedrag wordt getest, geen vervanging voor een wezentest.

©2009 - 2023: VVDH.BE | Privacy | Realisatie: KMOwebdiensten.be